Sidor

onsdag 18 januari 2012

(S) låter kriminella ta över

Är det våldsverkare och brottslingar som ska bestämma hur viktiga samhällsfunktioner ska utföras?
Svaret borde självklart vara ett tydligt Nej. Men det är det inte (S)-styrda Malmö.

I stadsdelen Seved har det under hösten varit obehagligt och osäkert för Postens anställda att utföra sitt viktiga arbete.
Kommunens lösning på problemen är att anställa i området ”välkända ansikten” som enligt kommunens områdeskoordinator kan vara ”någon som normalt inte skulle få en anställning”, som i stället ska dela ut posten och paketen och ersätta Postens anställda som förflyttas till andra områden.

Jag tycker att ser ut som om kommunen abdikerar och låter våldsverkarna och brottslingarna regera.
Det ligger nära till hands att fundera över citat om satsningen som ”… först så tar kriminella ungdomar makten över kvarterets gator, sedan får de ansvaret för att dela ut brev, paket och värdehandlingar.”.

Boende i området har också reagerat och oroas över kommunens initiativ.
Skulle jag beställa ett nytt bankkort då? Inte en chans. Jag kan sätta en årslön på att de gäng som styr här på något sätt, genom hot eller kontakter, kommer att få del av denna information.” Det säger, enligt Sydsvenskan, en Sevedsbo på Rasmusgatan.

Jag tycker att detta är en mycket olycklig utveckling, att kommunens insatser med fog kan uppfattas som undfallenhet mot brottslingar och att kommunens insatser gör att malmöbor med fog fruktar att viktiga samhällsfunktioner ska tas över av kriminella.
I det (S)-styrda Malmö har utanförskapet ökat undan för undan. Ett utanförskap som jag är säker på har stor betydelse för utvecklingen av den otrygghet i staden som bl a visar sig på Seved. Man rättar inte till det misslyckandet med satsningar som denna.SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, DN, SvD