Sidor

fredag 13 januari 2012

Malmö (S) för farligt för Posten

I en debattartikel i dagens Kvällsposten uppmanar Anja Sonesson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen, Ilmar Reepalu (S), ordförande i ks, att "lägga prestigen åt sidan och aktivt arbeta för att hitta breda lösningar där hela samhället samverkar för att lösa Malmös problem".

Det är lätt att hålla med!
Som malmöbo är det frustrerande när den socialdemokratiske kommunstyrelseordföranden gång på gång tar avstånd från eget ansvar och skyller alla Malmös problem på i första hand regeringen.

Förhoppningsvis lyckas Anja med sin uppmaning så att vi i framtiden kan slippa läsa om att Posten, av säkerhetsskäl, överger vissa bostadsområden och låter invånarna dela ut posten själva.