Sidor

fredag 17 juli 2009

Knäck subventionsintressenterna!

Sydsvenskans ledarsida skriver i dag om EU:s groteska jordbrukssubventioner. Subventioner som är negativa för europeiska konsumenter som tvingas betala både högre skatter och mer för maten och negativa för fattiga bönder runt om i världen som inte kan exportera till Europa och som även konkurreras ut på sina hemmamarknader av prisdumpade europeiska varor.

Jordbrukssubventionerna är en skam för EU! Dom strider mot allt vad frihandel står för och motverkar aktivt fattiga länders strävan mot välstånd och oberoende. Tyvärr är det få av medlemsstaterna som agerar för att avveckla subventionerna.

Som Sydsvenskan skriver kan Lissabonfördragets införande förändra situationen då parlamentet får mer makt över bl a jordbrukspolitiken. Men jag är tyvärr inte speciellt optimistisk. De subventionerade jordbruksintressena i Europa tycks ha stort inflytande över politiken. De intressena måste knäckas!

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar