Sidor

lördag 7 juni 2008

Staten ska inte läsa enskildas e-post

På Riksdagens bord ligger ett lagförslag om att låta Försvarets radioanstalt, FRA, genom signalspaning läsa och lyssna av e-post, SMS och telefonsamtal som passerar landets gränser. Enligt förslaget ska det dessutom få ske utan vare sig brottsmisstanke eller domstolsbeslut.

Jag tycker att det är ett riktigt dåligt förslag. Staten har ingenting med enskilda individers privata kommunikationer att göra. Ska någon på något sätt avlyssnas måste det finnas misstankar om allvarlig brottslighet, domstolsbeslut samt den avlyssnade ska underrättas i efterhand och bl a ha möjlighet att begära skadestånd om misstankarna varit felaktiga.

Det finns alltid risk att information missbrukas och därför ska Statens möjligheter att samla in sådan om enskilda minimeras. När insamling tillåts ske måste den omges med rigorösa regler och den enskilde måste informeras om integritetskränkningen utan annat dröjsmål än vad misstankar om allvarlig brottslighet kräver.

Min uppmaning till Riksdagens ledamöter är: Rösta Nej!