Sidor

måndag 30 juni 2008

A-kassan - inget extra stöd till kulturens division 4

I en artikel i Sydsvenskan beskrivs hur nya a-kasseregler påverkar kulturarbetare. Slutsatsen i artikeln är att de nya reglerna missgynnar kulturarbetare eftersom de ofta har osammanhängande korttidsjobb och behöver fylla ut sina inkomster med a-kassa. De nya reglerna gör det omöjligt att år efter år försörja sig på det sättet.

Jag tycker att det är bra om regeländringarna har den effekten. Det är inte meningen att a-kassan ska vara ett stöd varken till kulturköpare som inte vill betala vad det kostar eller till utövare som helt enkelt inte är tillräckligt efterfrågade för att kunna försörja sig på sitt kulturarbete.

Den som inte kan försörja sig på sitt kulturutövande tycker jag måste skaffa sig ytterligare inkomstkällor. Och då menar jag inte bidrag utan att de kombinerar med ytterligare arbete.

Den som spelar fotboll och inte når högre nivå än division 4 kan antagligen inte försörja sig som fotbollsspelare. Jag tycker inte heller att den ska kunna kalla sig arbetslös fotbollsspelare och kvittera ut a-kassa . Detsamma borde gälla inom kultursektorn. Både inom idrott och kultur är det endast de allra största stjärnorna som kan försörja sig. Skälet är att publiken bara betalar för det den vill se och ta del av.