Sidor

torsdag 26 juni 2008

Sydsvenskan liberal? Inte när det gäller barnomsorg.

I Sydsvenskan skriver Ulrika Hotopp i dag en signerad artikel på ledarsidan. Den har rubriken Växtvärk och den syftar på att Malmö växer samtidigt som kommunal service inte hänger med.

Jag har väl inget att invända mot det Hotopp skriver om man ser det som en kritik mot hur det socialistiskt styrda Malmö sköter sina åtaganden utifrån de ramar de själva satt upp. Men jag väntar mig mer av ledarsidan på en tidning som kallar sig liberal. För allt kan väl inte bli bra bara kommunen ser till att leverera förskoleplatser i tillräckligt små barngrupper tillräckligt snabbt?

Det intressanta när Hotopp skriver om Malmös växtvärk är att hon tar upp exemplet förskola. En service som kommunen tagit på sig att leverera och därmed taxerar medborgarna för. Att det är just en sådan kommunal service som inte lyckas matcha efterfrågan när staden växer. Hon skriver inte om bristen på t ex livsmedelsbutiker.

Vad är då skillnaden på förskolor och livsmedelsbutiker? Mycket naturligtvis men tillgång till båda är viktig för den barnfamilj som flyttar till Malmö. Den avgörande skillnaden är att förskolornas finansiering och etablering styrs av kommunen medan livsmedelsbranschen är en fri marknad. Lek med tanken att kommunen skulle ha hand om livsmedelsförsörjningens finansiering och etablering på samma sätt som när det gäller förskolan. Jag är säker på att vi, precis som inom dagens barnomsorg, skulle ha en omfattande svart marknad, ransonering och köer.

Jag ser gärna att familjerna själva i framtiden löser sin barnomsorg på en fri marknad, men för det finns det tyvärr ingen politisk majoritet i sikte. Däremot vore det möjligt att man skulle kunna komma överens om en modell där kommunen står för finansieringen men där familjerna väljer sina lösningar på en marknad med av kommunen certifierade företag. Kommunens roll skulle vara att bestämma finansieringsmodell och reglerna för certifiering samt att utöva tillsyn. Inte att driva egna förskolor.

Det finns flera områden där utvecklingen borde gå i den riktningen. För att öka individernas makt över sina liv och minska politikernas.

Det är resonemang i den riktningen jag förväntar mig av ledarsidan på en tidning som kallar sig liberal.