Sidor

torsdag 12 juni 2008

Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-förslaget!

Inom någon vecka röstar Riksdagen om lagförslaget som ska ge Försvarets radioanstalt, FRA, möjlighet att genom signalspaning läsa och lyssna av e-post, SMS och telefonsamtal som passerar landets gränser. Detta utan vare sig brottsmisstanke eller domstolsbeslut. Som kan läsas i mitt inlägg här den 7/6 tycker jag att Riksdagen ska säga nej.

För snart en vecka sedan mejlade jag ledamöterna som representerar Malmö i Riksdagen och frågade om de bestämt hur de ska rösta. Hittills har Marianne Berg (v) svarat och hon kommer att rösta nej.

I radiointervjuer har några borgerliga riksdagsledamöter svarat att de inte gillar förslaget men ändå kommer att rösta ja eftersom de inte vill rösta mot Regeringen. Jag håller med om att majoriteten i Riksdagen som står bakom Regeringen måste vara mycket lojal för att det ska fungera i längden. Framförallt när majoriteten har en så liten marginal. Men samtidigt menar jag att det finns frågor av sådan hög principiell dignitet att enskilda ledamöter måste följa sin övertygelse. Detta är en sådan fråga! Det behövs att fyra borgerliga ledamöter röstar mot förslaget för att det ska falla. Att det finns gott och väl så många som är kraftigt mot förslaget råder det ingen tvekan om. Jag hoppas att åtminstone fyra av dem har kurage nog att följa sin övertygelse.

Bland annat Sydsvenskan skriver om detta.