Sidor

tisdag 10 juni 2008

Viktigt med livsmedelstillsyn

Bland annat Metro och Sydsvenskan skriver i dag om att kvaliteten på dricksvattnet på Malmös krogar inte är tillfredsställande. Några serverade direkt otjänligt vatten som kan göra gästerna sjuka och en stor andel fick anmärkningar och måste förbättra sina rengöringsrutiner.

Dessa uppgifter framkommer i en rapport som presenteras för Miljönämnden nästa vecka. Miljöförvaltningen skriver att man framöver, som en följd av resultatet i rapporten, kommer att titta noggrannare på detta samt informera både restauranger och tillverkare och leverantörer av utrustning.

Som viceordförande i Miljönämnden tycker jag att det är uppseendeväckande att en så stor andel av restaurangerna får anmärkningar och att några till och med serverar otjänligt vatten. Det är bra att Miljöförvaltningen gjort denna kontroll och därmed uppmärksammar restaurangerna på problemen.

Livsmedelstillsynen tycker jag är en av kommunens, 0ch därmed Miljönämndens, viktigaste uppgifter. Det ska vara säkert att handla livsmedel samt att äta och dricka på restaurang i Malmö. Jag har under min tid i Miljönämnden flera gånger reagerat på att förvaltningen av olika skäl inte fullgjort sitt tillsynsuppdrag. Det har bland annat berott på att man saknat personal. Jag har tryckt på och hävdat att man måste prioritera tillsynen som är verksamhetens viktigaste uppdrag. Jag tycker att den här rapporten bekräftar hur viktig denna prioritering är.