Sidor

lördag 14 juni 2008

Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!

Det är ganska ofta som jag inte håller med om vad den politiske chefredaktören Heidi Avellan skriver. Men i dag är det inte svårt att länka till hennes artikel i Sydsvenskan. Hon skriver om Riksdagens omröstning nästa vecka om FRA-lagen som jag tagit upp här tidigare, 12/6 och 7/6, och vi är överens: Ledamöterna bör rösta nej!.

I Avellans artikel framgår det att folkpartisten Birgitta Ohlsson, som enligt uppgift ska vara emot FRA-förslaget, valt att kvitta ut sig och därmed inte röstar när ärendet avgörs i Riksdagen. Hon tänker väl att hon slipper att direkt stöta sig med vare sig Regeringens inpiskare eller sina väljare. Hennes agerande tycker jag är ännu fegare än att rösta emot sin övertygelse. Den som röstar emot sin övertygelse tvingas förklara sig och stå för sin handling. Väljarna kan därmed värdera argumenten och ledamotens ställningstagande. Den som kvittar ut sig är en fegis som gömmer sig och sviker sina väljare.

Läs mer på stoppafralagen.nu.