Sidor

onsdag 25 juni 2008

E-satsningar ger säkert effekter - men vilka?

Vid en presskonferens i går presenterade jag, Anneli Philipson och Daniel Persson lanseringen av Malmö stads e-satsningar Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Jag har skrivit om dessa satsningar här tidigare.

Medborgarinitiativet går i korthet ut på att invånarna i Malmö ska kunna gå in på en hemsida och lägga förslag. Hemsidans besökare kan sedan kommentera och debattera förslagen samt stödja dem med sina "underskrifter". Utifrån reaktionerna kan sedan förslagsställarna välja hur den vill gå vidare. Man kan också tänka sig att en politiker på eget initiativ lyfter in frågan i den kommunala beslutsprocessen.

Idén med Malmöpanelen är att kommunens nämnder och förvaltningar ska kunna ställa frågor till ett urval av Malmös invånare. Det ska leda till att beslutsunderlagen ytterligare förbättras.

Presskonferensen var välbesökt och jag har sett inslag i Sydnytt och TV4 samt artikel i Sydsvenskan. Gemensamt är att man fokuserar på viss skepticism. Man pekar på erfarenheter som säger att satsningar av det här slaget endast får små effekter på medborgarnas deltagande och engagemang.

Jag är säker på att Medborgarpanelen direkt kommer att kunna spela en roll. Med hjälp av den får kommunen svar på frågor som nämnderna och förvaltningarna ställt. Det kommer att bredda och förbättra beslutsunderlagen vilket jag ser som huvudsyftet med den satsningen.

Malmöinitiativets följder är mycket svårare att förutse. Jag hoppas att det kommer att generera idéer och förslag som inte hade kommit upp för diskussion annars. Men på grund av Malmöinitiativets uppbyggnad finns i det en oförutsägbar dynamik och inneboende kraft som kan leda till effekter vi inte alls tänkt oss. Det tycker jag är spännande och jag uppskattar att kommunens olika beslutsinstanser vågat vara så djärva att Malmöinitiativet nu lanseras.

Jag uppmanar alla att från den 1 juli regelbundet besöka malmo.se/initiativet och där lägga egna förslag samt diskutera och, i förekommande fall, skriva under på initiativ som man gillar. Dessutom uppmanar jag dem som blir erbjudna att delta i Malmöpanelen att svara ja så att den får den intressanta sammansättningen som det är tänkt.