Sidor

tisdag 17 juni 2008

So far so good ..., FRA-förslaget returnerat

Olika medier, bl a Sydsvenskan och Aktuellt, rapporterar i kväll att Riksdagen återremitterar "FRA-lagen" till Försvarsutskottet för ytterligare beredning. Några ledamöter från Alliansen som är kritiska till förslaget har lyckats få Regeringen och ledningarna i allianspartierna att backa. Tanken är att ett omarbetat förslag senare ska kunna godkännas av Riksdagen. Det är alltså för tidigt att andas ut men det finns skäl att glädjas åt en viktig delseger. Riksdagsledamöter som Annie Johansson, Fredrick Federley, Karl Sigfrid, Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström har stått upp för sin övertygelse och lyckats påverka. De är dagens hjältar!

Men trycket och bevakningen måste fortsätta. Förslaget måste förändras i grunden för att bli acceptabelt.