Sidor

torsdag 18 september 2008

Malmö utan fungerade styre

Efter valet 2006 styrs Malmö av en rödgrön koalition som leds av (s) och där även (v) och (mp) ingår. Men den koalitionen fungerar inte i frågor som rör stadsbyggnadsfrågor och kommunens markägande. Strategiskt helt avgörande frågor för Malmös framtid och malmöbornas välfärd. Detta fick vi två tydliga bevis på vid gårdagens kommunfullmäktigesammanträde.

Det ena ärendet handlad om försäljning av en tomt i Västra hamnen, som kommunen äger, till ett företag som vill bygga och utveckla verksamheter där. (v) är principiellt emot att kommunen säljer mark och röstar nej till sådana förslag. Därför tvingades (s) förlita sig på oppositionen för att förslaget skulle godkännas av Fullmäktige. Det gick bra den här gången och är normalt inget problem i relativt okomplicerade ärenden som det här. Men koalitionen (s)+(v)+(mp) fungerade alltså inte.

Haveriet för (s) inträffade när den viktiga detaljplanen för Hyllie stationstorg, en del av citytunnelnstationen där, behandlades. Redan i Kommunstyrelsen reserverade sig både den borgerliga oppositionen och (mp) på ungefär samma grunder. Det finns i detaljplanen inga tillfredsställande svar på hur cykeltrafiken och parkeringen av cyklar ska lösas och trafikbelastningen i övrigt samt parkeringsmöjligheterna för bilar är inte heller tillräckligt utredda. (s) valde att bortse från den kritiken vilket resulterade i en så kallad minoritetsåterremiss av ärendet.

Jag tycker att det är arrogant och ansvarslöst av (s) att hantera ett så viktigt ärende så slarvigt. (s) borde innan sammanträdet i Kommunfullmäktige säkerställt att det fanns ett förslag med en stabil majoritet bakom. Nu försenas hanteringen och Kommunfullmäktige kallas till ett extra sammanträde. Det återstår att se om (s) nöjer sig med den majoritet som utkristalliserade sig i ärendet i går, (s)+(v)+Sverigedemokraterna, eller om man går den borgerliga oppositionen till mötes.

Sydsvenskan, Sydsvenskan