Sidor

fredag 5 september 2008

(s) biter i sura äpplet, säger ja till vårdval

Om jag förstår artikeln i dagens Sydsvenskan rätt så har socialdemokraterna i Region Skåne accepterat Femklöverns förslag till vårdval för skåningarna. "Kompromissen" är att vårdval ska kallas hälsoval och vårdpeng vårdersättning. Det kan jag leva med. Men jag är förvånad. Vårdvalet står för mycket av det som socialdemokraterna brukar vara emot: valfrihet för medborgarna, konkurrens och marknad samt minskad politikermakt. Kanske är deras analys att vårdvalet har stora möjligheter att bli en succé och då vill man i framtida valrörelser slippa förklara varför man en gång varit emot.

Jag är en ihärdig påhejare för införandet av vårdval. Mycket av makten flyttas från politiker och tjänstemän till invånarna som själva kan välja den vårdgivare de tycker tillfredsställer deras behov bäst. En vårdpeng som bl a bygger på vårdtyngd och socioekonomiska faktorer följer varje skåning till den vårdgivare den väljer. Det kommer att tvinga vårdgivarna att vara lyhörda för kundernas önskemål.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Vårdvalet gynnar alla