Sidor

torsdag 4 september 2008

Inget kollektivt ansvar för hundägare, heller

På Skånska Dagbladets insändarsida svarar en skribent på en tidigare insändare av mig om hundförbud i Folkets Park. Jag har sänt in en replik:

"Insändarskribenten tycker att eftersom några hundägare inte sköter sig ska det få konsekvenser för alla hundägare. Han skriver att den enskilde hundägaren ansvarar inte bara för sig själv utan för alla andra hundägare också. Därför menar han att det är rätt att förbjuda hundar i Folkets Park. Varför nöjer han sig med hundförbud i Folkets Park? Och varför är det bara bristande ansvarstagande hos hundägare som ska beivras kollektivt? Ska insändarskribentens tes om ansvar och påföljder gälla borde det bl a råda bilförbud och alla barn skulle bo på institution. Det finns ju bilförare som är farliga för andra och då ska ju ingen få kör bil. Eller? Och det finns ju föräldrar som gravt missköter sina barn och då kan ju ingen tillåtas att ta sitt föräldraansvar. Eller?

Nej, insändarskribentens resonemang är befängt. Kollektivt ansvar på det sättet han beskriver är orimligt. Hur ska man kunna ta ansvar för andra som man inte har någon relation till, förutom att man också råkar vara t ex hundägare eller bilist eller förälder?

Jag vidhåller att det är fel med hundförbud i Folkets Park och Malmös övriga parker. För många många malmöbor är deras hundar bland det allra viktigaste som finns. Familjemedlemmar som man tillbringar stora delar av livet med och som man inrättar sin vardag efter. Ska Malmö stad förändra sin attityd borde det i stället vara i en riktning som är mer positivt inställd till hundägarna och deras fyrfota vänner. När staden planeras och regler upprättas måste stor hänsyn tas till att en stor andel av malmöborna vill att hundar ska vara en naturlig del av vardagslivet. Jag tycker att det är helt befängt att förbjuda hundar i stadens parker. Det är ju där hela familjerna ska kunna umgås, med eller utan hundar.

Jag uppmanar Tekniska nämnden att tänka om och ta tillbaka sitt beslut."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tillåt hundar i parkerna!
Ja till hundar i Folkets park!