Sidor

onsdag 4 augusti 2010

Anti(s)emitiskt språkbruk farligt

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson frågar "Är vänsterns retorik farlig för Malmös judar?". Han har läst uppsatsen The Reepalu Affair as a Paradigm of Swedish Leftwing Antisemitism av Mikael Tossavainen, forskare vid Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism vid universitetet i Tel Aviv.

Tossavainen skriver ”Det är inte avsikten här att påstå att Ilmar Reepalu anser att judar är illojala mot Sverige eller att det finns en judisk konspiration med syfte att ta över världen. Hans uttalanden kan dock tydligt länkas till dessa tankefigurer, eftersom de är en del av samma underströmmar av tro och myt som omger judar. Med andra ord, Ilmar Reepalu är måhända inte antisemit, men han använde sig helt klart av antisemitiskt språk”. Och Gudmundson konstaterar "Risken med det språket är att man kan råka bereda väg för utstuderat antisemitiska handlingar."

Jag har vid flera tillfällen kritiserat Malmös rödgröna trojka (S, V, MP), med Ilmar Reepalu i spetsen, för deras förhållningssätt till antisemitism och vänstervåld i staden. Kanske kan kritik som Tossavainens få de rödgröna att ta till sig.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Har Reepalus (S) ära kränkts?
Tvivlar på Reepalus (S) "nyvunna" insikt
Reepalu (S) har inte förstått, eller bryr sig inte
Mona Sahlin (S) bländar Judiska församlingen
Bra om Reepalu (S) nu förstått
Allvarliga anklagelser mot Reepalu (S)
Reepalu (S) självkritisk
Vad tycker partiledare Sahlin (S)?
Antiisraeliskt (s)tyre i Malmö?
Rödgrönt (S, V, MP) svek i Malmö
S, V och MP i Malmö bagatelliserar vänstervåldet