Sidor

tisdag 3 augusti 2010

SD inte vågmästare!

Flera medier (SDS, SvD, AN, AN, DN) hävdar att en opinionsundersökning visar att risken är stor att SD får en vågmästarställning efter valet. Jag hävdar att det är en felaktig slutsats. För att SD ska kunna hamna i vågmästarställning förutsätts att någon vill ge dom den möjligheten. Och jag menar att svaren från de övriga partierna som förväntas att ta plats i Riksdagen är tydliga. Inte något kan tänka sig att samarbeta med SD utan svarar i stället att man kommer att söka andra lösningar om inget av de två regeringsalternativen får egen majoritet.

Jag tycker att det är bra med den tydligheten eftersom jag anser att SD är ett avskyvärt parti. Av samma anledning hade jag önskat att alla partier tog avstånd mot V på samma sätt. Så här har jag skrivit tidigare:
"För mig är det helt otänkbart, och fullständigt uteslutet, att vi moderater i Malmö skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Lika otänkbart som att vi skulle samarbeta med Vänsterpartiet. De båda partierna bygger sin politik på en vidrig människosyn där individen är redskap för politiken och kollektivet. Båda hör hemma långt ut på vänsterkanten. För mig som är libertarian och sätter den okränkbara individen i centrum är det obegripligt att överhuvudtaget överväga ett samarbete med SD eller V. Ett kraftfullt avståndstagande är självklart!"

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Nej till både SD och V!
Nej till både SD och V
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

AN