Sidor

måndag 26 juli 2010

Nej till både SD och V!

Kandidater långt ner på Folkpartiets kommunlista i Malmö säger till Sydsvenskan att de kan tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna. Jag hoppas att de inte får något inflytande över Folkpartiets ställningstaganden efter valet. För mig är det självklart att det för allianspartierna är uteslutet att samarbeta såväl med Sverigedemokraterna som med Vänsterpartiet.

Jag har bl a skrivit så här tidigare: "För mig är det helt otänkbart, och fullständigt uteslutet, att vi moderater i Malmö skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Lika otänkbart som att vi skulle samarbeta med Vänsterpartiet. De båda partierna bygger sin politik på en vidrig människosyn där individen är redskap för politiken och kollektivet. Båda hör hemma långt ut på vänsterkanten. För mig som är libertarian och sätter den okränkbara individen i centrum är det obegripligt att överhuvudtaget överväga ett samarbete med SD eller V. Ett kraftfullt avståndstagande är självklart!"

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Nej till både SD och V
SD+M i Malmö uteslutet!
Framgångsrik Skånsk femklöver förebild
(SD) hör hemma på vänsterkanten

SkD, SDS