Sidor

måndag 26 juli 2010

Desperat (MP)?

Fredrik Fernqvist (MP) replikerade på min debattartikel i Kvällsposten som handlade om hur Moderaterna gör Malmö tryggare. Han skev att moderaternas "övervakningspolitik påminner om metoderna i Östtyskland". I dag publicerar Kvällsposten mitt genmäle:

"Fredrik Fernqvist och hans miljöpartister i Malmö ger intrycket att vara desperata när valet närmar sig. Fernqvist (MP) kritiserar moderaternas förslag att det ska bli enklare att kameraövervaka speciellt utsatta platser och hävdar att moderaternas "övervakningspolitik påminner om metoderna i Östtyskland" (KvP 5/7).

Hur tänker han? Relativiserar han medvetet, eller är han helt enkelt okunnig? På vilket sätt menar han att vårt moderata engagemang för att öka människors vardagstrygghet liknar den östtyska diktaturens blodiga förtryck av sina egna medborgare? Samtidigt är det han och Miljöpartiet som fördjupar sitt samarbete med Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet som ända fram till Murens fall skickade hyllningar till Östtysklands blodiga mördardiktatur och vars nuvarande partiledare är kommunist.

Jag tycker att Fernqvist borde rannsaka sig själv, sitt parti och MP:s samarbetspartners innan han svingar yvigt mot oss moderater och vårt engagemang för att öka människors trygghet.

Många upplever stor otrygghet i Malmö. Det är upplevelser vi moderater, till skillnad mot Miljöpartiet, tar på stort allvar. Bland flera åtgärder för ett tryggare Malmö föreslår vi moderater att det ska bli enklare att kameraövervaka speciellt utsatta platser. Detta förslag har den rödgröna trojkan (S, V, MP) i Malmö problem med. Vänsterpartiet skriver i ett pressmeddelande att de vänder sig mot alla förslag som innebär att användningen av kameraövervakning underlättas. Fredrik Fernqvist (MP), säger enligt Sydsvenskan att Miljöpartiet är emot utökad kameraövervakning. Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) är tjurigast av alla. Han är inte nöjd trots att han, enligt Sydsvenskan, beskriver Moderaternas förslag som en kopia av förslag som han själv står bakom.

Kameraövervakning löser inte alla trygghetsproblem men kan vara ett av flera viktiga verktyg. Viktigt för mig är att kameraövervakning av offentliga platser som gator, torg och parker inte tillåts slentrianmässigt.

Och att när kameraövervakning tillåts så måste det finnas integritetsskydd som till exempel begränsar vem som får tillgång till filmerna, under vilka omständigheter och att filmerna förstörs efter en viss tid. Dessutom måste det finnas en aktiv tillsyn som ser till att regelverken verkligen följs. Enskildas integritet väger mycket tungt och får inte kränkas."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
(M) ökar tryggheten i Malmö