Sidor

tisdag 20 juli 2010

Vänsterpolitik skadlig för Malmö

Vänsterpartiet i Malmö har tydligen, enligt Sydsvenskan, presenterat ett handlingsprogram. Och man förnekar sig inte. Vänsterpolitik, som de vill fortsätta att föra tillsammans med sina trojkakamrater S & MP i Malmö, är skadlig för staden.

Skatter
Man säger att "Malmöbornas behov av vård, omsorg och skola ska ligga till grund för nivån på den kommunala skatten". Det är illavarslande för malmöborna. När det röda Vänsterpartiet bedömer kollektiva behov och vad de får kosta finns inga gränser. Deras besked är alltså att stora skattehöjningar är att vänta om de får bestämma.

Trygghet
Jag menar att de stora hoten mot tryggheten i Malmö är den organiserade brottsligheten, "vardagskriminaliteten" och de våldsamma antidemokratiska aktivisterna. Dessa hot nämner Vänsterpartiet överhuvudtaget inte. Kanske inte helt förvånande eftersom Vänsterpartiet tillsammans med sina trojkakamrater S & MP till och med stött aktivisterna med miljoner av malmöbornas skattepengar.

Förskola och skola
Vänsterpartiet vill att "Gymnasieorganisationen ska ses över och intagningssystemet ska utformas på ett sätt som medvetet blandar Malmöelever med olika klassbakgrund, kön och etnicitet". Det innebär alltså att barn i Vänsterpartiets Malmö ska märkas med klasstillhörighet och etnicitet. Det tycker jag är helt fel väg att gå eftersom jag vill minska, inte öka, utanförskapet i Malmö. Men Vänsterpartiets åtskiljande politik bekräftar den de varit med och fört i Miljönämnden tillsammans med trojkakamraterna S & MP. I Miljönämnden vill Trojkan (S, V, MP) att alla malmöbor och anställda i kommunen ska registreras efter etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder och könsöverskridande identitet.

Arbete
I Vänsterpartiets värld ska tydligen allt arbete ske i offentlig regi. Inte ett ord i deras program om hur det ska kunna skapas arbete i andra verksamheter. Men så röstade de också, tillsammans med sina trojkakamrater S & MP i Fullmäktige, mot min och mina kollegors motion om hur det ska kunna bli enklare att vara företagar i Malmö.

Bostäder
Vänsterpartiet ska fortsätta att motsätta sig att kommunal mark säljs. Tack och lov har de ännu inte lyckats få med sig S på den politiken så vårt moderata stöd har garanterat en framgångsrik utbyggnad av Malmö.

Vård och omsorg
Vänsterpartiet fjärmar sig än tydligare från framgångsrika reformer som t ex Skånes Hälsoval genom att säga att all vård och omsorg ska bedrivas i offentlig regi. Vi moderater har drivit igenom det framgångsrika Hälsovalet i Skåne och är stolta för det.

Trafik och miljö
Vänsterpartiet lovar att fortsätta sin bilfientliga politik som inte handlar om miljön utan om hat mot bilen som frihetsredskap och -symbol. Nu vill man göra både Amiralsgatan och Nobelvägen bilfria. Det skulle vara till stor skada för Malmö.

En röst på något av trojkapartierna S, V & MP i Malmö är till stöd av Vänsterpartiets politik. Vänsterpolitik skadar Malmö.