Sidor

torsdag 22 juli 2010

Kränkande malmötrojka (S, V, MP)

Den här debattartikeln fick jag publicerad i Skånska Dagbladet den 28 juni.

"Majoriteten (S, V, MP) i Miljönämnden i Malmö har antagit en mångfaldsplan som uppmanar till kränkningar av både redan anställd personal och jobbsökande. Den rödgröna koalitionen (S, V, MP) har inte nöjt sig med att personalen ska spegla befolkningen utifrån ålder, kön och utländsk bakgrund som brukligt är, utan definierar mångfald utifrån de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen som är etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, kön, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Det innebär alltså att förvaltningen vid rekrytering måste veta hur mångfalden, utifrån dessa kriterier, ser ut i Malmö, hur den ser ut i förvaltningen och måste ta reda på den sökandes profil utifrån dessa grunder. Vi moderater i nämnden menar att detta är ett fullständigt orimligt beslut. För det första är det inte möjligt att ta reda på hur denna mångfald ser ut i Malmö eftersom medborgarna tack och lov (ännu?) inte registreras utifrån dessa grunder. För det andra vore det djupt kränkande mot de redan anställda och mot jobbsökande att ställa frågor för att utröna deras profil utifrån diskrimineringsgrunderna. Men trots vårt motstånd drev den rödgröna majoritetskoalitionen (S, V, MP) igenom planen. Därigenom uppmanar den förvaltningens chefer att fråga både redan anställda och jobbsökande om deras etnicitet, religion, sexuella läggning samt eventuella funktionshinder och könsöverskridande identitet. Planen är så orimlig att den blir skrattretande. Men den är på riktigt och skrattet fastnar i halsen. Vi moderater i nämnden finner mångfaldsplanens utformning, som är både stötande och djupt oetiskt, som mycket olycklig."

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Nej till kategorisering och registrering av medborgarna
Kränkande mångfald