Sidor

torsdag 22 juli 2010

(M) ökar tryggheten i Malmö

Den 5 juli fick jag publicerat den här debattartikeln i Kvällsposten.

"Många upplever stor otrygghet i Malmö. Moderaterna är partiet som, på alla nivåer, verkligen tar oron på allvar och agerar för Malmös bästa.

Kommunen försöker på olika sätt att öka tryggheten. Inte minst genom hur stadsmiljön planeras när staden byggs om och byggs ut. Redan under förra mandatperioden ansökte Malmö stad om att få kameraövervaka stråket mellan Centralen och Möllevångstorget. Men ansökan fick underkänt och de statliga myndigheterna har inte gått att blidka.

Malmös främsta politiska företrädare har i enighet försökt påverka både den förra S-regeringen och den nuvarande Alliansregeringen. Det har sett hopplöst ut. Ända till nu! Nyligen presenterade nämligen justitieministern i Alliansregeringen, Beatrice Ask (M), förslag som ska förenkla för den som vill sätta upp övervakningskameror.

Jag tycker att det är bra att till exempel butiksägare inte ska behöva söka tillstånd för att kameraövervaka sin butik och att till exempel kommuner lättare ska kunna få lov att kameraövervaka speciellt utsatta platser. Utifrån vad jag tagit del av verkar förslagen balanserade och inriktade på att ta bort de orimligheter som i dag gör det alltför svårt att få tillstånd att kameraövervaka.

Viktigt för mig är att kameraövervakning av offentliga platser som gator, torg och parker inte tillåts slentrianmässigt. Och att när kameraövervakning tillåts så måste det finnas integritetsskydd som till exempel begränsar vem som får tillgång till filmerna, under vilka omständigheter och att filmerna förstörs efter en viss tid. Dessutom måste det finnas en aktiv tillsyn som ser till att regelverken verkligen följs. Enskildas integritet väger mycket tungt och får inte kränkas.

Den rödgröna trojkan (S, V, MP) har problem med justitieminister Beatrice Asks förenklingsförslag. V skriver i ett pressmeddelande att de vänder sig mot alla förslag som innebär att användningen av kameraövervakning underlättas. MP:s starke man i Malmö, Fredrik Fernqvist, säger enligt Sydsvenskan att Miljöpartiet är emot utökad kameraövervakning. Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (S) är tjurigast av alla. Han är inte nöjd trots att han, enligt Sydsvenskan, beskriver Asks förslag som en kopia av förslag som han själv står bakom.

Jag konstaterar att den förra S-regeringen nonchalerade Malmös önskan att genom kameraövervakning öka tryggheten i Malmö medan Alliansregeringen med justitieminister Beatrice Asks i spetsen har tagit oron på allvar och agerat. Moderaterna är bra för Malmö!"

SDS, SkD