Sidor

tisdag 7 september 2010

Korrupt (s)tyre i Malmö?

Med anledning av att det kommit fram att ordföranden (S) i det kommunala parkeringsbolaget i Malmö missbrukat sin ställning och utanför regelverket fixat så att en partikamrats p-bot makulerats ställer jag vid torsdagens kommunfullmäktigesammanträde en så kallad enkel fråga till ks-ordföranden Ilmar Reepalu (S):

"Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) angående att det uppdagats korrupt beteende i den kommunala verksamheten.

Det har framkommit att ordföranden (S) i Malmö stads helägda parkeringsbolag Parkering Malmö, i strid med gällande regelverk, utnyttjat sin ställning och agerat så att en partikamrat fått sin parkeringsbot makulerad.

Det är mycket allvarligt att en politisk makthavare på detta sätt missbrukar sin ställning. Frågan är om detta är en isolerad företeelse eller om det finns systemfel i Malmö stads verksamheter? Finns det en kultur bland ordförandena i Malmö stad som innebär att partikamrater, och kanske andra, särbehandlas och gynnas?

Med anledning av detta frågar jag kommunstyrelsens ordförande:
Har det vidtagits åtgärder för att utröna hur utbrett det korrupta beteendet är i de kommunala verksamheterna och för att förhindra att det upprepas i framtiden?"


Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Korrupta S-pampar?