Sidor

måndag 20 september 2010

(M)almöperspektiv på valet

Riksdagen

Riksdagsvalet gick historiskt bra för oss moderater i Malmö. Vi är stadens största riksdagsparti. Klart större än Socialdemokraterna som förlorar ett mandat. Tyvärr ger det inte oss fler riksdagsmandat.

Riksdagsvalet i Malmö visar att det i staden finns ett stort stöd för både Alliansen och för moderat politik.

Det är naturligtvis också glädjande att Alliansen behåller regeringsmakten och att Moderaterna går starkt framåt i landet.

Regionfullmäktige Skåne

Även regionvalet gick bra för oss moderater i Malmö. Trots att vi varit det ledande majoritetspartiet i Region Skåne under en tuff mandatperiod gick vi rejält framåt och tog minst ett nytt mandat i Malmö. Ett utjämningsmandat som tillfallit Moderaterna ligger och skvalpar och kan när de sista rösterna räknats på onsdag tillfalla Malmö. I så fall bidrar Malmös regionmoderater med två av de fem nya mandaten Moderaterna erövrat i Regionfullmäktig Skåne. Som valledare för regionmoderaterna i Malmö är detta naturligtvis mycket glädjande.

Moderaterna blir största parti i Region Skåne och går alltså fram med fem mandat. Den samlade Alliansen (M, FP, C, KD) går plus minus noll eftersom alla de andra allianspartierna backar något. Den samlade styrande Femklövern (Alliansen +MP) går framåt eftersom Miljöpartiet ökar tre mandat. De röda partierna, Socialdemokraterna och Vänstern, backar hela sex respektive ett mandat. Det är ett tydligt underkännande av deras oppositionspolitik.

Jag räknar med att Femklövern fortsätter att framgångsrikt styra Region Skåne.

Jag har ingått i regionmoderaternas valstrategigrupp som under cirka halvtannat år förberett vår valrörelse. Vi har varit optimistiska och det känns mycket bra att vi uppnådde vårt mål sånär på ett mandat.


Malmö stad

Också i kommunvalet går vi moderater framåt och tar ett nytt mandat. Men eftersom vi varit i opposition i 16 år samtidigt som den styrande rödgröna majoriteten (S, V, MP) misslyckats gravt på flera områden kan vi inte vara nöjda. Alliansen tappar totalt ett mandat precis som den rödgröna majoriteten. De rödgröna behåller en majoritet med minsta möjliga marginal.

SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, DN, DN, KvP, AB, AB, SkD, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SDS, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SDS, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SvD, SvD, SvD, DN, DN, KvP, SkD, SkD, SkD, SkD, SkD, SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, KvP