Sidor

torsdag 9 september 2010

ÄR (S) i Malmö korrupt?

Vid dagens Kommunfullmäktigesammanträde svarade ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) på min så kallade enkla fråga angående det uppdagade korrupta beteendet (S) i kommunens parkeringsbolag. Till min förvåning försvarade han att ordföranden (S) i Parkering Malmö, mot gällande regler, fixat så att en partikamrat sluppit en parkeringsbot. Som jag uppfattade honom menade han att ordföranden (S) i P-Malmö visserligen inte följt reglerna men att hennes agerande ändå var helt ok. Den som fått boten, partikamraten (S), hade gjort nästan rätt så det var enligt ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) inte så mycket att prata om.

Ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) var påtagligt störd över min fråga och tyckte att det var fel av mig att i sammanhanget nämna ordet korruption. Sedan började han prata om att verklig korruption i kommunen hade förekommit tidigare och han hävdade att ett antal icke namngivna fullmäktigeledamöter deltagit i detta. Då blev det stökigt i salen. Allan Widman (FP) menade att det var fel av ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) att så svepande anklaga personer i salen, att lämna ämnet och att prata om annat än det som frågan handlade om samt att Fullmäktiges ordförande, Kjell-Arne Landgren (S) lät detta ske.

Jag konstaterar att ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) inte svarade på min fråga: "Har det vidtagits åtgärder för att utröna hur utbrett det korrupta beteendet är i de kommunala verksamheterna och för att förhindra att det upprepas i framtiden?" Men jag tolkar hans uteblivna svar som att några åtgärdet inte har vidtagits och att han inte alls ser allvarligt på hur ordföranden (S) i parkeringsbolaget gynnat sin partikamrat.

Jag menar att det är allvarligt att ks-ordförande Ilmar Reepalu (S) inte tycks anse att det är allvarligt när en politisk makthavare (S) regelvidrigt gynnar en partikamrat. Det borde ligga i hans intresse att både utreda om övertrampet i p-bolaget är en engångsföreteelse och att vidta åtgärder så att det inte upprepas. Men av någon anledning vill han inte det.

Ilmar Reepalus (S) svar i dag leder till att man måste fråga sig:
  • kan socialdemokrater gå före i bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget MKB?
  • kan socialdemokrater gå före i kön till kommunens äldreboenden?
  • kan socialdemokrater påverka hur deras barn betygsätts i kommunens skolor?
  • kan socialdemokrater gynnas vid bygglovsansökningar?
  • kan socialdemokrater ...
Ja, frågorna låter helt otroliga, men det tyckte jag också ända tills förra veckan om:
  • kan socialdemokrater slippa sina böter hos det kommunala bolaget Parkering Malmö?
Svaret på den frågan är ju alldeles uppenbart Ja!. Det kanske det är på någon eller några av de andra frågorna också.

Allvarlig är också ks-ordförande Reeplus (S) signal som säger att det kan vara helt ok för ordföranden (S) i nämnder och bolag att gynna sina partikamrater. Hans överslätande attityd närmast sanktionerar korrupt beteende.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Korrupt (s)tyre i Malmö?
Korrupta S-pampar?

SDS, SDS, SDS, SDS, SkD, SkD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, SDS, SkD, SkD, DN, AN, AN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS, SDS