Sidor

tisdag 16 juni 2009

Moderata inlägg i fullmäktiges budgetdebatt

I dag fortsätter budgetdebatten i Malmö kommunfullmäktige (om gårdagen här). Jag har varit med och debatterat Stadsekologi och konsument. Jag tog upp tre ämnen: Naturbussen, nya direktiv för Miljönämndens tillsynsverksamhet och rättvis handel.

Naturbussen var ett framgångsrikt och uppskattat projekt där Malmö tillsammans med Region Skåne och några andra kommuner gjorde det möjligt för bl a malmöbor och skolbarn att komma ut i Skånes fantastiska natur. Malmö representerades framgångsrikt av den tidigare ledamoten i Miljönämnden och numera ersättaren i Fullmäktige Oddmar Joensen (S) som också var styrgruppens ordförande. Men det var som sagt ett projekt och när verksamheten skulle permanentas hände något. Den förra styrgruppen kopplades bort och nu står verksamheten helt stilla. Det är inte alldeles enkelt att förstå hur man tänkt sig fortsättningen. Ändå har jag verkligen försökt forska i det men inte kommit särkilt långt. Dock leder spåren avseende Malmös engagemang fram till kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (MP). Den rödgröna koalitionen tar upp i budgeten att Malmö stad stödjer Naturbussen. Därför bad jag kommunalrådet att redogör för hur han agerar för att den framgångsrika naturbussverksamheten ska få en fortsättning nu när han tagit över ansvaret för Malmös medverkan.

Jag uppfattade hans svar att han menar att det är Skånetrafiken som fördröjer. Mitt uppmaning är att de ansvariga för verksamheten ska vända sig till någon bussentreprenör som är intresserad av att köra Naturbussen. Jag förstår inte varför man tvunget vill ha med Skånetrafiken som uppenbarligen är ovillig att delta. Nu måste man se till att gå vidare så att den populära och framgångsrika verksamheten får en fortsättning.

De nya direktiven för Miljönämndens tillsynsverksamhet går ut på att tjänstemännen när de är ute som myndighetspersoner och utövar tillsyn på t ex restauranger ska opinionsbilda för bl a hållbar livsstil, ansvarsfullt klimatarbete och hållbar tillväxt. Denna nyordning avvisar vi moderater bestämt. Vi menar att det är ytterst viktigt att skilja på myndighetens tillsyn och politisk opinionsbildning. Vi tar kraftigt avstånd från denna förändring som leder till rättsosäkerhet och i förlängningen kan skada det viktiga tillsynsarbetet vars syfte är att skydda enskildas liv och hälsa.

Vi moderater tycker också att Malmö stad ska handla rättvist. Men vi vänder oss mot att den rödgröna majoriteten binder upp Malmö stads arbete för rättvis handel till Fairtrade City och företaget bakom, Rättvisemärkt i Sverige AB, som står för diplomeringen. Vi tycker inte att den diplomeringen är något att eftersträva, tvärtom. Inte så att vi inte tycker att det ska finnas en etisk dimension när Malmö stad handlar och konsumerar men vi menar att ett samarbete med Företaget Rättvisemärkt i Sverige AB inte är det rätta sättet.


Det visar sig att Rättvisemärkt inte håller vad de lovar.

  • endast en liten andel av pengarna når fram till de producenter som finns längst ut i produktionskedjan
  • certifikaten för producenter är dyra och drabbar de allra fattigaste
  • Rättvisemärkts antaganden som landar i en frihandelsfientlig inställning har inget vetenskapligt stöd utan liknar mer resonemang som vi känner igen från det gamla östblocket.

Vi menar att Malmö stad skulle göra mer nytta för fattiga producenter i fattiga länder genom att inte bindas upp av Rättvisemärkts krav. Därför vill vi att Malmö ska avsäga sig sin Fairtrade City-certifiering, och i stället agera för rättvis handel på riktigt. Vi vill att Malmö ska vara en Free Trade City.

Sydsvenskan, Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar