Sidor

fredag 26 juni 2009

Rödgrönt (S, V, MP) slöseri

Gårdagens extra sammanträde i kommunfullmäktige i Malmö hade endast ett ärende på dagordningen; att inrätta BoPlats Syd, en kommunal bostadsförmedling.

Den rödgröna majoriteten har även i detta ärende hafsat och slarvat. Därför blev det återremitterat förra veckan och vi var tvungna att hålla ett extra sammanträde i går. Den rödgröna majoriteten (S, V, MP) vill ha en kommunal bostadsförmedling för att att en sådan skulle göra bostadssökandet mer rättvist. Man menar att det skulle bli tydligare och säkrare för den som söker bostad när det finns en kommunal kö. Eftersom de privata fastighetsägarna inte kan tvingas att använda den kommunala bostadsförmedlingen är tanken att den ska bli så attraktiv att de frivilligt vill ansluta sig.

Vår, Alliansens och därmed Moderaternas, inställning i ärendet är att det är ok med en kommunal bostadsförmedling men att den måste vara självfinansierad. Om i huvudsak detta handlade den timslånga debatten och ledde fram till att vi yrkade avslag på förslaget eftersom vi inte fick tillräckliga garantier för att förmedlingen blir självfinansierad. I stället framgick att den årliga kostnaden för skattebetalarna beräknas till 3-4 miljoner kronor. Eftersom det också framgick att sannolikheten är stor att det endast blir det kommunala bostadsbolaget MKB som kommer att ansluta sig anser vi att det är slöseri med skattepengar. MKB har redan i dag en fungerande bostadskö.

Förslaget gick till omröstning och de rödgröna drev igenom det.

Personligen tycker inte jag att kommunen alls ska driva någon bostadsförmedling. Det menar jag är upp till marknaden att sköta själv.

6 kommentarer:

 1. "Marknaden" är ingen aktör som kan sköta någonting själv över huvud taget. Marknaden är en plats (eller egentligen oändligt många platser förstås) där transaktioner sker.

  Det du gör är att blanda ihop marknaden med det privata. Du vill att en fastighetsförmedling ska drivas i privat regi. Det är förstås helt okej att tycka, men likväl kan även kommunen bedriva en fastighetsförmedling på marknaden. Om den är självfinaniserad förstås.

  Sålunda, såväl privatpersoner som företag, OCH offentliga myndigheter huserar på marknaden. Marknaden i sig huserar ingenstans, den bara är.

  SvaraRadera
 2. Till Rasmus Ling:

  Jag talar om en marknad med fri konkurrens. Och på en sådan menar jag att offentliga myndigheter inte har någon plats. Riktiga företag med frivilligt satsade pengar kan aldrig konkurrera på lika villkor med verksamheter som har tvångstaxerade pengar i ryggen.

  SvaraRadera
 3. Om en fastighetsförmedling ska finnas, där det kommunala bostadsbolaget likväl som privata ska ingå för att få en överblick över den totala bostadssituationen, så kan det inte finnas flera konkurrerande sådana. Isåfall mister man överblicken, vilket är själva poängen. Såklart kan denna förmedling drivas av kommunen eller någon annan, men så länge den är självfinansierad så är det på marknadsmässiga villkor. Om du använder andra begrepp så vore det bra om du var lite tydligare med det i bloggen.

  SvaraRadera
 4. Till Rasmus Ling:

  Det är, som sagt, inte marknadsmässiga villkor när en aktör har tvångstaxerade resurser i ryggen.

  Sedan är det en intressant, men en annan, diskussion när du hävdar att det inte kan finnas konkurrerande förmedlingar, för då försvinner poängen. Ja, jag kan konstatera att din tro på socialism och planstyrning är märkligt stor ...

  SvaraRadera
 5. Min tro på socialism och planstyrning är obefintlig, det är lite tramsigt av dig att hävda det. Det jag säger är att en bostadsförmedling som är självfinansierad från de bolag som ingår, isåfall sker marknadsmässigt. Detta även om kommunen driver den. Inga 'tvångstaxerade' pengar används, pengarna kommer från fastighetsbolagen och inte från någon annanstans.

  SvaraRadera
 6. Till Rasmus Ling:

  Det förvånar mig att du tar illa vid dig när jag konstaterar att din tro på socialism och planstyrning är stor eftersom det är just detta du försvarar hela tiden.

  Bostadsförmedlingen ska drivas av kommunen som ju alltid har tvångstaxerade pengar i ryggen. Det är ett faktum.

  Dessutom, ingenting talar för att förmedlingen har en chans att bli självfinansierad. Troligare är att den kommer att kosta Malmös skattebetalare 3-4 miljoner kronor om året. Det framgår av kommunfullmäktigehandlingarna som ligger till grund för beslutet.

  SvaraRadera