Sidor

måndag 6 april 2009

S, V, MP förödande för Malmös rykte

Ännu en gång ställer beslut som den rödgröna majoriteten i Malmö (S, V, MP) tagit till det för andra parter.

I höstas genomfördes European Social Forum (ESF) i Malmö och den rödgröna majoriteten agerade aktivt för att få arrangemanget till staden trots att man kände till riskerna. Tyvärr besannades farhågorna och ESF-arrangemanget ledde till omfattande skadegörelse för privatpersoner, fastighetsägare och företag. Kostnaderna för skadegörelsen vägrade den rödgröna majoriteten låta Malmö stad betala utan det fick de drabbade, som inte kunde påverka händelserna, stå för själva.

I början av mars spelades en Davis Cup-match i tennis i Malmö. Sverige mötte Israel och Malmös rödgröna majoritet valde att utnyttja det faktum att Malmö stad köpt matchen, och därmed var ansvarig arrangör, för att visa sitt hat mot Israel. Man skyllde på säkerhetsproblem och beslutade att matchen skulle spelas utan publik. Beslutet har lett till att Svenska tennisförbundet får böta eftersom arrangemanget inte genomfördes som det skulle. På dagens Sydsvenskan avvisar kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) att Malmö stad, som är orsaken till böterna, ska betala.

Det är förödande för Malmös rykte att stadens majoritetspolitiker (S, V, MP) upprepade gånger tar beslut som drabbar privatpersoner, idrottsorganisationer, fastighetsägare och företag med betydande negativa ekonomiska konsekvenser.

Sydsvenskan, Sydsvenskan, Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar