Sidor

onsdag 15 april 2009

Oacceptabla handläggningstider för djurskyddet

Sydsvenskan rapporterar i dag att djurskyddet i Skåne blivit eftersatt sedan länsstyrelsen tog över ansvaret från kommunerna vid årsskiftet. Det kan dröja veckor innan länsstyrelsen undersöker akuta anmälningar om missförhållanden. Det kan t ex röra sig om hundar som missköts och därmed lider.

När förslaget om att flytta djurskyddet från kommunerna till länsstyrelsen diskuterades kritiserades det av en enig miljönämnd i Malmö. Vi menade bl a att den lokala kännedomen och samordningen med annan tillsyn gör kommunerna bättre lämpade som ansvariga för djurskyddet.

Nu måste länsstyrelsen, utan dröjsmål, se till att handläggningstiderna för djurskyddsanmälningar kortas till rimliga nivåer. För akuta ärenden menar jag att en undersökning i princip ska kunna inledas på dagen.

Sydsvenskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar