Sidor

fredag 25 juli 2008

Aggressiva hundar: Ge polisen effektiva verktyg!

Sydsvenskan rapporterade den 25 juli 2008 att den nya lag som skulle göra det enklare för polisen att omhänderta aggressiva hundar är tandlös och inte biter. Det krävs fortfarande mycket för att polisen ska kunna ta till denna åtgärd och ofta står ord mot ord. Dessutom är ett omhändertagande den sista åtgärden efter att ägaren först ålagts att hålla sin hund kopplad och/eller använda munkorg (på hunden).

Jag är inte förvånad att lagen inte haft någon nämnvärd effekt. Jag förstår polisens svårigheter att få fram tillräckligt underlag för att kunna använda de allra mest långtgående åtgärderna mot ägarna till aggressiva hundar.

Jag fortsätter att argumentera för en obligatorisk ansvarsförsäkring för hundägare. Alltså att alla hundägare måste försäkra sina hundar så att ett försäkringsbolag garanterar att betala för de skador hundarna förorsakar. Premien skulle då utgå bl a från hundras och ägarens skötsamhet, precis som vid andra försäkringar. Den som vägrar att försäkra sina hundar skulle inte tillåtas att äga hund och hundarna skulle kunna omhändertas omedelbart. Visst blir det mer kostsamt för alla hundägare, även de seriösa och skötsamma, men jag är säker på att många av de problem som finns i dag efterhand skulle försvinna.

En obligatorisk ansvarsförsäkring skulle tvinga hundägarna att ta större ansvar. Försäkringsbolagen skulle ställa krav som jag tror skulle minska risken för att hundar enkelt rymmer och sliter sig. Jag tror också att kraven skulle göra att hundägare ser till att hitta tillräckligt lämpliga personer som tillfälligt passar och rastar hundarna.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Tvinga hundägare till ansvar!
Koppeltvång fel väg

Sydsvenskan