Sidor

torsdag 17 juli 2008

FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme

Under Aktuella frågor i dagens Sydsvenskan skriver en professor i informationsteknologi att FRA-lagen inte innebär någon märkbart ökad risk mot den personliga integriteten. Det låter ju intressant. Hur har professorn kommit fram till det? Visar professorn med vetenskapen som grund att de utlovade kontrollmekanismerna kommer att fungera nästintill felfritt? Nej, inte alls.

I sin artikel argumenterar professorn inte emot den kritik som varnar för att FRA-lagen kommer att kränka den personliga integriteten. Men professorn menar att det redan samlas in så mycket information av inte minst kriminella att FRA-lagens betydelse i dessa hänseenden är försumbar.

Ja, vad ska man säga? För mig är det självklart att man inte kan försvara att staten, utan brottsmisstanke, ska avlyssna sina medborgare med att kriminella aktörer ändå praktiserar det så det spelar ingen roll om staten också gör det. Tänk om man skulle resonera likadant avseende rättsskipningen! "Inom kriminella kretsar är fysisk bestraffning utbredd så det är ok om staten gör likadant." Så ska vi natutligtvis inte ha det utan staten ska alltid motarbeta kränkningar av den personliga integriteten, såväl som fysisk bestraffning.

I stället för att med stor ihärdighet göra det möjligt för staten att utan brottsmisstanke avlyssna landets medborgare borde Regeringen satsa på att bekämpa bl a all den kriminalitet som professorn beskriver i artikeln.