Sidor

onsdag 23 juli 2008

FRA-lagen: Motståndet vinner terräng

Debatten om FRA-lagen fortsätter i dag.

FRA själv går ut och ger exempel på vilken nytta deras signalspaning gjort (Sydsvenskan, Svenska Dagbladet). Det är intressanta exempel men ger inga argument till försvar för den nya FRA-lagen som ska möjliggöra massavlyssning av kabeltrafik.

Anders Wijkman, som i går var med och bildade det borgerliga nätverket mot FRA-lagen, uttalar sig i dag i Svenska Dagbladet. Han tar upp viktiga erfarenheter från USA: "Vi får inte vara naiva. Där har det skett omfattande avlyssning av medborgare och hundratals personer har frihetsberövats utan rättsprövning. Det visar hur lätt ett demokratiskt samhälle kan öppna upp för missbruk om man inte är på sin vakt."

Birgitta Ohlsson fortsätter i dag sitt replikskifte med FRA-chefen under Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Där tar hon bl a upp att försvararna av FRA-lagen ofta berättar hur väl avgränsad den nya signalspaningen i kablar ska vara. Vad som får göras, och framförallt, vad som inte får göras. Birgitta Ohlsson jämför med PKU-registret som ursprungligen skapades endast för forskning men som nu föreslås få nya användningsområden. Hon skriver att samma sak kan hända med den enorma övervakningsapparat som FRA-lagen skapar. Det är ett viktigt exempel som visar att oavsett dagens beslutsfattares goda intentioner kan ett välkontrollerat steg i dag bli avstampet för nya steg in i användningsområden man från början inte tänkt sig.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post