Sidor

tisdag 22 juli 2008

Insändare: Bilen, ett redskap för frihet

I gårdagens Sydsvenskan svarar miljöpartisten Anders Törnblad på en tidigare insändare av mig. Jag har mejlat in denna replik:

"Miljöpartisten Anders Törnblad skriver att jag som moderat inte förnekar mig när jag tycker att Malmö stad ska invänta konsekvenserna av Citytunneln innan stora resurser läggs på trafikförändringar. Det tar jag som beröm. Vi moderater är rädda om skattebetalarnas pengar och vill inte slösa bort dem på kortsiktiga och kostsamma symbolhandlingar.

Som jag skrev i mitt tidigare inlägg håller jag med om att luftkvaliteten på sina håll i Malmö är ett problem och jag vill se avhjälpande åtgärder. I den delen finns ingen skillnad även om Anders Törnblad försöker lura i malmöborna det. Men, en skillnad som finns ligger alltså i att jag innan stora satsningar vill se effekterna av Citytunneln. Helt klart är att effekterna av tunneln blir stora men ingen kan med stor säkerhet säga vilka de blir. Att då satsa stora pengar på insatser som endast kommer att få effekt något enstaka år tycker jag är oansvarigt. Anders Törnblad skriver att ett införande av trängselavgifter i Malmö är billigt och effektivt. Men det stämmer inte med de erfarenheter man har från Stockholm och London som han hänvisar till. Det kostar mycket pengar att rigga ett system.

För att på kort sikt få ner luftföroreningarna till acceptabla nivåer vill jag se enklare begränsningar i utsatta områden för t ex tung trafik som, enligt experter, är de viktigaste bovarna när det gäller de utsläpp som är akut mest problematiska. Den åtgärden kommenterar inte ens Anders Törnblad. Men jag anar att det beror på att en sådan begränsning inte påverkar personbilar som en del miljöpartister och många socialister är rabiatiskt fientliga till. Problemet för dem är inte luftföroreningar, buller, trängsel eller personskador utan själva bilen som står för individualism, möjligheter och frihet.

Just för att bilen är så viktig och värdefull för så många malmöbor vill jag att bilen ska fungera även i en modern stad. Bränslet måste bli sådant att utsläppens skadliga effekter minimeras, bullret från bilarna måste minska så att vi kan ha trafikerade gator och passager även där människor ska sova och bo samt trafikreglerna, och acceptansen för dem, måste utvecklas. Personligen är jag inte emot trängselavgifter. Det är ju en intressant marknadslösning där bilisterna får betala för utrymmet på gatorna. Men ännu så länge har vi inte nått sådana nivåer på trängseln i Malmö att den motiverar en så omfattande investering. Jag tror att det dröjer många år till.

Bilen ska inte förbjudas eller göras så dyr att bara de rikaste har råd med den utan utvecklas så att den fungerar i ett modernt samhälle och kan fortsätta vara ett fantastiskt frihetsredskap för den stora mängden människor."