Sidor

tisdag 1 juli 2008

Förenkla för företagen - och sänk skatten

Enligt Sydsvenskan visar en undersökning att en stor andel politiker vill se hårdare tag mot skattefuskande företag.

Jag håller med om att det är allvarligt att konkurrensen mellan företag snedvrids när en del av dem fuskar med t ex skatten. Men jag är inte säker på att det är metoder för hårdare tag man ska koncentrera sig på att utveckla. Bättre vore att skattereglerna förenklades så att det inte fanns utrymme för fusk. Och allra bäst vore om skatterna var så låga att fusk inte lönade sig.