Sidor

onsdag 9 juli 2008

Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen

I dag skriver åtta ledande it-direktörer på DN-debatt om FRA-lagens konsekvenser för deras bransch. Sverige har varit ett spjutspetsland för it-teknologi. Inte minst därför att vi svenskar tydligen är väldigt hågade att prova på ny teknik och nya tjänster. Sverige har helt enkelt haft ett mycket gott rykte i branschen. Ska man lyssna på de åtta it-direktörerna, och det ska man nog, riskerar detta goda rykte att sargas svårt av FRA-lagen.

För mig räcker i och för sig de allvarliga integritetskränkningarna i FRA-lagen för att jag vill se den upphävd. Men it-direktörernas inlägg är också i sig själva starka och ger goda skäl att ifrågasätta lagen.