Sidor

måndag 28 juli 2008

FRA-lagen: FRA gräver sin egen grav

Jag läser i ett TT-telegram i Sydsvenskan (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter) att FRA har anmält bloggen Henrik-Alexandersson till Justitiekanslern. Den ska ha publicerat ett dokument som anses bevisa att FRA 1996 illegalt skulle ha signalspanat på privatpersoner i kabel. FRA menar att publiceringen av det sekretesskyddade dokumentet är ett yttrandefrihetsbrott.

Jag tror att FRA gräver sin egen grav genom att vara en så aktiv aktör i debatten och opinionsbildningen om FRA-lagen. När stridsdammet en dag lägger sig finns inte tillräckligt förtroende för ett fortsatt arbete. Min gissning är att i den omarbetning av lagen som förr eller senare måste bli resultatet av kritiken försvinner FRA och ersätts av en annan myndighet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
FRA-lagen: Ge dig försvarsministern!
FRA-lagen: Regeringen måste ta initiativ
FRA-lagen: Har förespråkarna gett upp?
FRA-lagen: Motståndet vinner terräng
FRA-lagen: Borgerligt nätverk mot lagen lanseras
FRA-lagen: Ohlsson argumenterar väl
FRA-lagen: Massavlyssning är själva problemet
FRA-lagen: fp-ledamöternas krav räcker inte
FRA-lagen: Kriminella kan inte vara föredöme
FRA-lagen: En åsikt i debatten, en annan i riksdag
Fler skäl att ifrågasätta FRA-lagen
FRA-lagen: Inte bättre med (s)
FRA-lagen: Regeringen måste backa
FRA-lagen: Kritik från alla håll
Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?
Sydsvenskan liberal? Ja, när det gäller integritet
De folkvalda måste visa vad dom står för
Camilla Lindberg har förstått sitt uppdrag
I går hjältar - i dag patetiska nickedockor
So far so good ..., FRA-förslaget returnerat
Principer måste gå före partilojalitet
Birgitta Ohlsson (fp) är en fegis!
Riksdagsledamöter! Följ er övertygelse! Rösta mot FRA-lagen
Staten ska inte läsa enskildas e-post