Sidor

onsdag 2 juli 2008

Hallå Statsministern! Vaddå inte förstått?

Enligt Sydsvenskan säger Statsministern att FRA-lagens kritiker inte förstått vad den går ut på.

Vad är det vi inte har förstått? Gör inte lagen det möjligt för FRA att avlyssna all kommunikation som passerar landets gränser? Är det inte meningen att FRA sedan ska avgöra vad som är relevant för försvarsunderrättelseverksamheten? Innebär inte det i sin tur att svenskar, utan misstanke om brott, kommer att avlyssnas? De avlyssnade kommer väl inte heller att informeras om avlyssningen i efterhand och de kommer väl inte att ha möjlighet att begära upprättelse och skadestånd?

Såvitt jag förstår har jag rätt i dessa påståenden och det är bl a just det att dessa påståenden stämmer som är problemet och att jag är kritisk till lagen.

Problemet i den här saken är att Statsministern, Alliansens ledningar och nästan alla Alliansens riksdagsledamöter inte förstått hur principiellt viktig den här frågan är för liberaler. Dessutom begriper inte jag varför man satsat så mycket prestige och försvarar lagen så ihärdigt. Det finns t ex inga vallöften bakom.