Sidor

måndag 30 november 2009

Bort med fjärrvärmemonopolet!

I dag skriver Karin Jarl-Månsson, VD för Eon Värme, i Sydsvenskan att det är dags att införa konkurrens i fjärrvärmenäten.

Det håller jag med om. Fjärrvärmen behöver effektiviseras inte minst för att kunderna ska kunna få bästa möjliga pris och service. Problemet är att fjärrvärmemarknaden består av lokala monopol och det saknas konkurrens. I dag har den som äger fjärrvärmenät monopol på att leverera fjärrvärme till slutkund. Öppnas näten för konkurrens kan olika energiproducenter sälja direkt till slutkund via samma nät. Som alltid när ett monopol tas bort på en marknad skulle fjärrvärmebranschen effektiviseras och inte minst hushållen skulle bli vinnare.
Därför borde fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens på samma sätt som el- och telenäten vilket jag har skrivit om tidigare.

Förra året fick jag med mig en enig miljönämnd att uttala att den vill att fjärrvärmenäten öppnas för konkurrens så att olika energiproducenter kan sälja direkt till slutkund via samma nät.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Skapa fjärrvärmekonkurrens!
Avreglera fjärrvärmen!
Händelserikt sammanträde i Miljönämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar