Sidor

tisdag 17 november 2009

TV4: Intervjuad om e-demokrati

I dag har jag blivit intervjuad av TV4 om Malmö stads två e-demokratiprojekt Malmöpanelen och Malmöinitiativet. Skälet är att jag varit med som ledamot i e-beredningen när projekten skapades och är ledamot i Styrgruppen för demokratiutveckling som nu är projektens styrgrupp.

Jag svarade att jag tycker att Malmöpanelen fungerar bra och förbättrar politikernas beslutsunderlag.

Vidare berättade jag att jag är missnöjd med hur Malmöinitiativet utvecklats. Det kom igång innan alla tekniska frågor var lösta och dessa problem kvarstår. Vi är överens i styrgruppen men förvaltningen genomför inte våra beslut. För mig som oppositionspolitiker är det frustrerande att på mötena få som jag vill men att det sedan inte genomförs.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
E-satsningar ger säkert effekter - men vilka?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar