Sidor

torsdag 26 november 2009

Bilhat driver S, V och MP

Sydsvenskan skriver i dag om det svar som en oenig Miljönämnd gett till Stadsbyggnadsnämnden angående Malmös parkeringspolicy och parkeringsnorm:
"Miljönämnden föreslår en radikal förändring av parkeringsreglerna: Släpp styrningen och låt byggherrarna själva avgöra hur många parkeringsplatser som behövs vid nya bostadshus."

Vi moderater i Miljönämnden skrev så här i vår reservation:
"Vi tycker att det finns mycket som är intressant i yttrandet. Framförallt är vi positiva till att man föreslår att fastighetsägare och boende ska få ett större ansvar för parkeringsfrågorna. Men vi reagerar starkt mot allt det bilhat som genomsyrar yttrandet och omöjliggör för oss att stödja det. Vi yrkade därför i första hand att yttrandet skulle återremitteras för att bilhatet skulle ”tvättas bort” och i andra hand på avslag."

Den rödgröna majoriteten (S, V, MP) tog inte hänsyn till något av våra yrkanden.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Insändare: Förbättra trafikmiljön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar