Sidor

onsdag 18 november 2009

Säkerställ soldaternas sjukvård

I dag rapporteras i media att det finns brister i akutsjukvården för de svenska soldaterna i Afghanistan. Det tycker jag låter oroande. Ska de svenska trupperna kunna utföra sina viktiga uppgifter på bästa sätt måste de veta att det finns kvalificerad sjukvård snabbt på plats vid skador. Därför måste åtgärder som säkerställer akutsjukvården prioriteras skyndsamt.

Väl fungerande internationell militär hjälp är avgörande för det afghanska folkets strävan att bygga upp ett fungerande land. Utan det militära stödet hade talibanerna fortfarande styrt landet och förtryckt sin befolkning. Inte minst kvinnorna och flickorna blir offer under islamisternas medeltida människosyn. Men även för oss som lever långt bort från de afghanska bergen spelar det som händer där stor roll. Utan det internationella militära stödet hade terrorgrupper ostört kunnat planera och träna för attentat. Attentat där civila västerlänningar, vars fria livsstil islamisterna hatar, är målet.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Soldaterna skyddar även friheten här
Sverige kvar i Afghanistan!

AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar