Sidor

lördag 14 november 2009

Oförändrat uttag av vägtrafikskatter

Jag noterar att Sydsvenskan skriver om Hollands nya modell för beskattning av vägtrafiken. Syftet är att minska koldioxidutsläppen med tio procent och trafikstockningarna till hälften.

Förra hösten var jag med i en liten delegation från Region Skånes moderater som tittade på just Hollands nya vägtrafikbeskattning. Det främsta och helt avgörande skälet till förändringen av beskattningen är trängseln på de holländska vägarna som orsaker mycket stora samhällsekonomiska kostnader. En utgångspunkt när man utformade det nya systemet var att det totala skatteuttaget från vägtrafiken inte skulle öka. Nu blir det så att den som kör i rusningstid och mycket betalar mer än den som kör utanför rusningstid och lite. Den som låter bilen stå i garaget betalar ingen skatt alls på sitt bilinnehav.

Det talas i Sverige om att en kilometerskatt kanske borde införas. Som jag ser det är en förutsättning för att det ska bli aktuellt att man ser på det totala skatteuttaget på samma sätt som i Holland. Alltså att det inte ska öka. Jag menar också att det är viktigt att skatteinkomsterna går tillbaka till vägtrafiken så att standard och underhåll på vägarna kan skötas kontinuerligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar