Sidor

fredag 27 november 2009

S, V, MP-haveri i profilfråga

I går behandlades min motion angående den rödgröna koalitionens misskötsel av framtagandet av nytt Miljöprogram av Malmö kommunfullmäktige. Mitt yrkande var att Malmö stad skulle utreda varför projektet havererat och man därmed slösat bort mycket skattepengar och många av medarbetarnas arbetstimmar.

Det ansvariga kommunalrådet, Anders Rubin (S), hävdade att något haveri inte inträffat. Ändå tycks han hålla med om min beskrivning av händelseförloppet: Under mer än ett år arbetade Miljöförvaltningen och ett stort antal tjänstemän från alla kommunens förvaltningar med att ta fram det nya Miljöprogrammet. En politisk referensgrupp i Miljönämnden följde arbetet och bekräftade för de ansvariga tjänstemännen att man var på rätt spår, och ett färdigt förslag lades fram. När den nyinrättade Beredningen för miljöstrategisk samordning tog över den politiska samordningen visade det sig att det tydligen inte fungerat i kommunikationen mellan de rödgrönas företrädare i Miljönämnden och de ansvariga kommunalråden. Det färdiga förslaget fick förödande kritik och på oklart sätt gavs nya riktlinjer till Miljöförvaltningen och det nya programmet arbetades fram på mycket kort tid.

Jag uppfattade på kommunalrådet att han hela tiden varit missnöjd med hur det förra miljöprogrammet varit utformat och därför velat se något nytt och bättre. Vad jag då inte begriper är varför han väntade tills Miljöförvaltningen jobbat över ett år med programmet enligt den gamla modellen innan han gav nya direktiv. Jag frågade om detta i fullmäktigedebatten men fick inget svar.

Malmö stads arbete med klimat och miljö har blivit en viktiga profilfråga för staden. Därför är jag mycket förvånad över att den rödgröna koalitionen länge hanterat den här frågan så slappt och ineffektivt.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Motion till Kommunfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar