Sidor

onsdag 4 november 2009

Miljönämndens krav ger resultat

Ägaren tillsammans med förvaltaren till de ökända fastigheterna på Herrgården i Rosengård har presenterat en plan för hur de ska komma tillrätta med det gravt eftersatta underhållet. Det är bra och jag hoppas att planen håller när Miljöförvaltningen granskar den inför de överväganden vi har att ta i Miljönämnden. Framförallt för de boende i husen är det viktigt att förbättringar sker skyndsamt och med tillräckligt hög och varaktig kvalitet.

När jag översiktligt tittat på ägarens plan tycker jag att den ser ambitiös ut. Jag är säker på att det är ett resultat av att Miljöförvaltningen och Miljönämnden varit mycket tydliga i sina krav. Stor roll spelar säkert också att både nämndens ordförande och jag som viceordförande klargjort i möten med representanter för ägaren och förvaltaren att vi inte under några som helst villkor är beredda att godkänna en plan som inte skyndsamt åtgärdar brister som kan orsaka hälsorisker för de boende.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Rapport från Miljönämnden 9/09
Rapport från Miljönämnden 8/09
Socialtjänstens ansvar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar