Sidor

onsdag 11 november 2009

Kommuner vill beskatta mer

Vid den kommunala lobbyorganisationen Avfall Sveriges höstmöte som jag deltar i får jag veta att organisationen vill att Regeringen ska ge kommunerna tillåtelse att avgiftsfinansiera(skattefinansieria), inte bara som idag avfallshantering, utan också återanvändning och återvinning. Man motiverar med att kommunerna är de som kan sköta det bäst.

Jag anser att det är helt fel väg att gå. Det vore i stället bättre om kommunernas järngrepp om avfallsbranschen minskades. Mer marknad och fri konkurrens skulle utveckla branschen till medborgarnas nytta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar