Sidor

tisdag 17 november 2009

Insändare: Tillåt skolavslutningar i kyrkan


Anette Clair (M), som är ersättare i Malmö kommunfullmäktige, och jag har fått den här insändaren publicerad.
17/11/09 i Sydsvenskan
18/11/09 i Skånska Dagbladet

"Vi noterar att skolorna i Malmö allt mer väljer bort traditionen med avslutning i kyrkan. Skälet är att man vill ta hänsyn till elever som har annan bakgrund än ”svensk”. Vi anser att detta är en olycklig och missriktad välvilja, och i värsta fall spär den bara på främlingsfientligheten. Det är viktigt med återkommande ceremonier som har sina rötter i tradition, och som barnen kan dela och jämföra med kompisars och äldre släktingars och vänners. Vi vet att traditioner som avslutningar i kyrkan är viktiga för många malmöbor. För barn som inte vuxit upp med traditionerna kan firandet bli en viktig del av integreringen och borde inte behöva ses som något hotfullt. Självklart ska inga barn tvingas till kyrkan eller utsättas för andra situationer som kan strida mot religion och värderingar, utan det ska finnas alternativ."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar