Sidor

onsdag 11 november 2009

Fel fokus i klimatarbetet

Vid Avfall Sveriges höstmöte som jag deltar i talade Miljödepartementets Lars Ekecrantz om de globala klimatförhandlingarna inför COP15. Precis som nästan alla andra talade Ekecrantz uteslutande om koldioxid och andra växthusgaser och om åtgärder för att minska utsläppen av sådana. När jag frågade vad det finns för beredskap att hantera andra orsaker till klimatförändringar och temperaturhöjningar fick jag svaret att det finns ingen. Ekecrantz höll med om att det finns andra orsaker men att växthusgaserna är de enda man anser sig kunna påverka och därför lägger man allt fokus där.

Jag hade inte väntat mig ett så rättframt svar men fick mina farhågor besannade. Fokus är alltså inte satt på utsläppen av växthusgaser för att de självklart påverkar klimatatförändringarna mest utan för att de går att påverka. Kanske borde en mycket större andel av de insatta resurserna användas till att hantera effekterna av klimatförändringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar