Sidor

måndag 9 november 2009

Kapitalism - om folket får välja

Utifrån en undersökning hävdar Sydsvenskan att Kapitalismens seger är ifrågasatt. Jag vågar påstå att någon tolkar svaren fel. Av det lilla från undersökningen som presenteras i artikeln hittar jag inget som styrker Sydsvenskans rubrik men mycket som skulle motivera Kapitalism - om folket får välja.

Som man frågar får man svar. Såvitt jag förstår har man i undersökningen inte gett deltagarna alternativen a) fri demokratisk kapitalistisk marknadsekonomi respektive b) repressiv diktatorisk socialistisk planekonomi. I stället tycks man ha frågat om deltagarna tycker att kapitalismen fungerar väl. 11 procent har svarat ja och det tolkas alltså som att Kapitalismens seger är ifrågasatt. Men 51 procent har svarat att man tror att problemen kan lösas med regleringar och reformer och det är ju en del av kapitalismen. Alltså är förtroendet för kapitalismen utbrett och segern över socialismen förkrossande.

Kapitalism och marknadsekonomi är förutsättningar för frihet och demokrati. Socialism och planekonomi leder alltid till förtryck och diktatur. Undersökningen tyder på att det är en utbredd uppfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar