Sidor

tisdag 8 december 2009

Förbättra Malmös trafikmiljö

I dag publicerar Kvällsposten Anna Gustafssons (M) och min debattartikel om trafiksituationen i Malmö. Den har tidigare publicerats i Skånska Dagbladet.

"Vi vill att Malmö ska fortsätta att vara en attraktiv stad för boende, verksamma och besökande. Vi är dock oroade för att det nu hotas av den rödgröna kartellens (S, V, MP) ökande och aggressiva bilhat. Deras strategi är att göra ägandet och användandet av bilar allt kostsammare och allt krångligare med ständigt ökande avgifter och ständigt nya förbud. Många olika faktorer är viktiga för en stads attraktivitet. Den ska vara tillgänglig och välkomnande för boende, verksamma och besökande även när de väljer att vara bilister. Vi vill också att trafikmiljön i Malmö ska förbättras men den önskan bygger inte på bilhat utan på att vi vill bibehålla och öka stadens dragningskraft.

När de rödgröna (S, V, MP) i Malmö talar om hur de vill förändra trafikmiljön i staden handlar det mycket om hur det ska göras svårare för bilisterna att ta sig fram och om hur de på olika sätt vill göra det dyrare att använda bilen. Med bland annat fler fartdämpande gupp och högre parkeringsavgifter vill de rödgröna piska fram sin vilja.

Vi däremot, föredrar att förbättra trafikmiljön med positiva åtgärder. Vi vill se förbättringar av både gång- och cykelvägarna samt av kollektivtrafiken så att trafikanter, när de har möjlighet, frivilligt väljer bort bilen. Det ska vara säkert att gå och cykla i Malmö. Även kollektivtrafiken ska vara trygg men också bekväm, fräsch och tillgänglig. Alternativen till bilen måste vara så attraktiva att bilen inte väljs av slentrian. Det finns mycket kvar att göra för att nå dit.

För att få flyt i trafikflödena anser vi att modern teknik som samordnade trafiksignaler, t ex grön våg, måste byggas ut och förfinas. Forskningen går framåt och det finns ofta smarta lösningar på de trängselproblem som uppstår på en del platser i Malmö. Förutom samordnade trafiksignaler kan korsningar byggas om smart så att de sväljer trafiken effektivare.

Vi menar också att Malmö stad självklart ska vara föregångare genom att de bilar som används inom den kommunala verksamheten ska vara miljöbilar."