Sidor

fredag 11 december 2009

Stöd våra svenska soldater!

Claes Arvidsson skriver i Svenska Dagbladet om vikten av att vi visar stöd och tacksamhet för våra svenska soldater i Afghanistan som tar stora risker för att försvara viktiga grundläggande värden. Jag håller med honom. De svenska soldaterna gör livet drägligare för inte minst många afghanska kvinnor och flickor som annars skulle leva under medeltida förhållanden. De svenska soldaterna i Afghanistan bidrar också till att öka säkerheten för oss som lever i den demokratiska västvärlden genom att försvåra för potentiella terrorister att planera och träna.

Sitt stöd kan man t ex visa genom http://www.stodvarasoldater.se/.

Läs mina tidigare relaterade inlägg:
Säkerställ soldaternas sjukvård
Soldaterna skyddar även friheten här
Sverige kvar i Afghanistan!