Sidor

tisdag 8 december 2009

Genmäle: Tillåt skolavslutningar i kyrkan


I dag publicerar Sydsvenskan Anette Clairs (M) och mitt genmäle i debatten om skolavslutning i skolan eller inte.

"Anna Andersson (S) och Anders Törnblad (MP) uppskattar inte att vi tycker att det är olyckligt och missriktad välvilja när skolor i Malmö allt mer väljer bort traditionen med avslutning i kyrkan. Båda har fått för sig att det är den av Riksdagen beslutade läroplanen som sätter hinder i vägen för skolavslutningar i kyrkan. Det hade vi kollat upp med Skolverkets rekommendationer i saken redan innan vår första insändare och det visade sig att det inte finns några sådana hinder.

Det är också tråkigt att Anders Törnblad (MP) inte bemödar sig med att läsa vår insändare ordentligt innan han skickar iväg sitt indignerade svar. Det är inte vi utan skolledare i Malmö som skyller på hänsynen till elever som har annan bakgrund än ”svensk” när de väljer bort skolavslutningar i kyrkan. Ännu mer förvirrat framstår Anders Törnblads (MP) svar när han hävdar att om vi får inflytande så väntar ”obligatorisk indoktrinering i kristendom”. Vi var mycket tydliga med att ”Självklart ska inga barn tvingas till kyrkan eller utsättas för andra situationer som kan strida mot religion och värderingar, utan det ska finnas alternativ.”.

För oss är individens frihet en bärande ideologisk grundsten. Motsatsen tycks gälla för både Anna Andersson (S) och Anders Törnblad (MP). De vill att deras personliga åsikter ska gälla som tvingande och uppfostrande regler för andra. De vill vara domare och avgöra andras val. Vårt inlägg däremot, handlar inte om den enda vägen som ska gälla för alla utan vi vill hålla många vägar, många möjligheter, öppna för alla.

I Sverige har vi även andra fina traditioner som t ex julen och midsommar. Som en del av integrationen och förståelsen av Sverige, är vi övertygade om att många nya svenskar har stor behållning av att ta del av dessa traditioner."

Vårt första inlägg går att läsa här: Tillåt skolavslutningar i kyrkan